Skip to main content

Izvođači

Posvećeni smo individualnom pristupu, slušamo vaše potrebe i želje te stvaramo pozitivno iskustvo reklamiranja kroz klasične i inovativne pristupe marketingu

izvođači

Frenkie, Kontra & Indigo

Roots in Session

Banana zvuk

Filip Motovunski

Brain Holidays

Šumski

Dunja Knebl

Mihael Hrustelj

LoM

KILLO KILLO Banda

Nina Romić

KIL Digital

Tina & Dalibor

The Homegrowns